Tôi là ai?

_  Mình tên Duy.

_ Sống tại Đà Nẵng (quê Bình Định).

_ Hiện đang thiết kế website tự do.

_ Tôi đầu tư mọi chi phí website và chỉ nhận Hoa Hồng từ kết quả kinh doanh của bạn.