Viết bài cho Shop

20k / Bài – Viết bài cho sản phẩm của cửa hàng. Cam kết trên 100 chữ 1 bài. Thích hợp cho cửa hàng vừa và nhỏ.

Website Công ty.

70k/ bài – Viết bài mô tả Dịch vụ / Giới thiệu công ty. Trình bày slide nội dung cho bài viết giới thiệu công ty.

Tuyển dụng Fresher

Cơ hội được đào tạo kỹ năng viết bài SEO & Marketing cho sản phẩm trên Internet. Được giao dự án thật sau 2 tháng đào tạo.